Naturmedisin

Hvorfor blir vi syke?

Vi blir syke når Kroppen kommer ut av balanse.

Kroppen har i utgangspunktet en stor evne til å helbrede seg selv, om ikke belastningene blir for store. Disse belastningene kan være kroniske infeksjoner, dårlig kosthold, stress, dårlig livsstil, bruk av medisiner, påvirkning av miljøgifter, gener etc.

Hvordan blir vi friske?

For å bli friske må vi hjelpe kroppen til å klare å helbrede seg selv igjen. Da må vi ta bort det som belaster og tilføre det kroppen trenger. Det kroppen trenger vil være forskjellig fra person til person og i naturmedisin behandler vi på individuelt grunnlag.

Hva kan behandles?

Naturmedisinen kan lindre eller redusere flere typer plager, både akutte og kroniske.

Noen eksempler:

  • Fordøyelsesproblemer/-plager 
  • Allergier (matallergier)
  • Tap av energi/tretthet/utmattelse/søvnproblemer
  • Muskel og skjelettplager
  • ...
Les mer

Biopatisk behandling - før, under og etter

#behandling #biopai Nov 07, 2020

Biopati eller biologisk medisin er en behandlingsmetode som baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen. For å skape sunnhet og helse anvendes naturlige og bivirkningsfrie midler og behandlingsmetoder.

Metoden består først og fremst av en solid teori om hvorfor ubalanser i kroppen og sykdom utvikles. Når en biopat gir råd om hvilket kosthold og naturlige preparater en pasient skal ha, er det basert på denne teorien om hvorfor og hvordan sykdommer oppstår. Alle pasienter behandles individuelt.

Helse

I Biopati mener man at mennesker ikke får sykdommer tilfeldig, men utvikler disse via en kombinasjon mellom arvelig disposisjon og påførte belastninger. Fra naturens side, har vi mennesker en sterk evne til å opprettholde sunnhet, selv om vi har litt ulike forutsetninger via vår genetiske disposisjon.

Organer som hormonsystem, det autonome nervesystem, fordøyelse...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.