Biopatisk behandling - før, under og etter

#behandling #biopai Nov 07, 2020

Biopati eller biologisk medisin er en behandlingsmetode som baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen. For å skape sunnhet og helse anvendes naturlige og bivirkningsfrie midler og behandlingsmetoder.

Metoden består først og fremst av en solid teori om hvorfor ubalanser i kroppen og sykdom utvikles. Når en biopat gir råd om hvilket kosthold og naturlige preparater en pasient skal ha, er det basert på denne teorien om hvorfor og hvordan sykdommer oppstår. Alle pasienter behandles individuelt.

Helse

I Biopati mener man at mennesker ikke får sykdommer tilfeldig, men utvikler disse via en kombinasjon mellom arvelig disposisjon og påførte belastninger. Fra naturens side, har vi mennesker en sterk evne til å opprettholde sunnhet, selv om vi har litt ulike forutsetninger via vår genetiske disposisjon.

Organer som hormonsystem, det autonome nervesystem, fordøyelse og avgiftning passer kontinuerlig på at vi har det bra og føler oss vel.

Belastninger 

Kroppen vår har altså en sterk evne til selvregulering, tross alle belastninger vi utsetter den for. Men, kroppen vår har selvfølgelig en grense for hvor mye den tåler. Ved for mange belastninger kan den komme i ubalanse. Belastninger kan komme fra både kjemiske (forgiftninger og mangel på næringsstoffer), mikrobiologiske (bakterier, virus og sopp), fysiske (livsstil, skader) og psykiske faktorer (stress, angst og depresjoner), samt arv.

Når kroppen blir belastet mer enn den klarer å ordne opp i selv, prøver organismen å tilpasse seg den belastede situasjonen ved og opprioritere noen funksjoner. Når enkelte funksjoner over tid blir opprioritert, må nødvendigvis noe annet nedprioriteres.  Kroppen vil da komme i ubalanse.

Dette valget bestemmes av kroppens innebygde regulasjon for at vi ikke skal kollapse, altså kroppen beskytter oss så langt det er mulig.

Alt ettersom hvilke symptomer man har vil en biopat vurdere hvilke organsystemer som har blitt belastet og hvilket nivå en plage/sykdom befinner seg på. Dette er viktig å vite for å gi riktige helseråd.

Førstegangskonsultasjon

En konsultasjon tar ca. 1,5-2 timer og inkluderer :

  • Anamnese (samtale angående din helsetilstand).
  • Analyser som irisanalyse, blodanalyser og soneterapi ( sjekker reflekssoner for å finne ut mer om eventuelle ubalanser i kroppen )
  • Behandling som fotsoneterapi og øreakupunktur for å redusere spenninger, øke sirkulasjonen og fremme kroppens naturlige funksjoner.
  • Kostholdsråd og naturlige produkter. Det lages en biopatisk kur ut i fra anamnesen og analysene tilpasset den enkeltes behov. Dette kan være immunpreparater, urter, kosttilskudd og kostholds- og livsstilsveiledning.

Videre behandling 

  • På de neste behandlingene vil det blir utarbeidet et mer detaljert kostholdsprogram. Dette tilpasset behov og livssituasjon
  • Utvidelse av den biopatiske kuren - ved behov
  • Fotsoneterapi
  • Øreakupunktur
  • Retesting
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.