Biopatisk behandling - før, under og etter

#behandling #biopai Nov 07, 2020

Biopati eller biologisk medisin er en behandlingsmetode som baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen. For å skape sunnhet og helse anvendes naturlige og bivirkningsfrie midler og behandlingsmetoder.

Metoden består først og fremst av en solid teori om hvorfor ubalanser i kroppen og sykdom utvikles. Når en biopat gir råd om hvilket kosthold og naturlige preparater en pasient skal ha, er det basert på denne teorien om hvorfor og hvordan sykdommer oppstår. Alle pasienter behandles individuelt.

Helse

I Biopati mener man at mennesker ikke får sykdommer tilfeldig, men utvikler disse via en kombinasjon mellom arvelig disposisjon og påførte belastninger. Fra naturens side, har vi mennesker en sterk evne til å opprettholde sunnhet, selv om vi har litt ulike forutsetninger via vår genetiske disposisjon.

Organer som hormonsystem, det autonome nervesystem, fordøyelse...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.