Naturmedisin

Hvorfor blir vi syke?

Vi blir syke når Kroppen kommer ut av balanse.

Kroppen har i utgangspunktet en stor evne til å helbrede seg selv, om ikke belastningene blir for store. Disse belastningene kan være kroniske infeksjoner, dårlig kosthold, stress, dårlig livsstil, bruk av medisiner, påvirkning av miljøgifter, gener etc.

Hvordan blir vi friske?

For å bli friske må vi hjelpe kroppen til å klare å helbrede seg selv igjen. Da må vi ta bort det som belaster og tilføre det kroppen trenger. Det kroppen trenger vil være forskjellig fra person til person og i naturmedisin behandler vi på individuelt grunnlag.

Hva kan behandles?

Naturmedisinen kan lindre eller redusere flere typer plager, både akutte og kroniske.

Noen eksempler:

  • Fordøyelsesproblemer/-plager 
  • Allergier (matallergier)
  • Tap av energi/tretthet/utmattelse/søvnproblemer
  • Muskel og skjelettplager
  • Luftveisproblemer 

Selve behandlingen

Det er mange ulike behandlingsmetoder innenfor naturmedisin, slik at følgende gjelder biopati.

Biopati er sammensatt av det beste fra østlig og vestlig naturmedisin. 

Før vi setter opp et behandlingsopplegg ønsker vi å kartlegge hva som kan være årsaken til at din kropp har kommet i ubalanse/utviklet sykdom. Dette gjør vi blant annet ved å ha en lang samtale, hvor vi kartlegger alt som kan være av interessant informasjon.

Vi benytter også analysemetoder:

  • Irisanalyse: Øynenes iris er en del av nervesystemet i hjernen som reagerer på impulser fra kjemiske og psykiske endringer i kroppen. Ofte blir iris omtalt som sjelens speil. Grunnen er at iris kan si noe om hvor vi har svakheter i kroppen og kan dermed gi oss en pekepinn på hva i kroppen vi bør styrke og stimulere.

  • Blodanalyser: Hos meg benyttes 2 typer, koagulert blodtest som kan si noe om det oksidative stresset i kroppen. Frie radikaler dannes som en naturlig metabolsk prosess i kroppen, men hvordan vi lever har betydning på hvordan balansen mellom disse og antioksidanter er. For mye frie radikaler, oksidativt stress er skadelig for kroppen og kan gi kroniske sykdommer. Den andre analysen er polysantest som kan si noe om hvilke mikroorganismer vi har dannet antistoffer mot tidligere, noe som kan være til hjelp når vi skal finne årsak til en plage/sykdom.

  • Tungeanalyse: Detter er en orientalsk analysemetode. Tungen blir i orientalsk medisin sett på som et internt organ som kan sees på utenifra og kan si noe om kroppens helsetilstand.

Behandlingsprogrammet:

Når årsak og annet er kartlagt settes det opp en protokoll. Dette tilpasses individuelle behov. Det består ofte av immunmidler (isopatiske/homeopatiske preparater) som skal hjelpe med å fjerne eventuelle gamle og nye infeksjoner i kroppen, urtemedisin som renser og avgifter kroppen og kosttilskudd som skal dekke eventuelle mangler.

For at behandlingen skal fungere optimalt vil det hjelpe å ha et godt og variert kosthold.

 Vi gjør i tillegg eventuelle tilpasninger i livsstil om det skulle være nødvendig.

Støttebehandling:

Avhengig av hva du trenger kan ulike former for støttebehandling være nødvendig. For noen kan det være fysiske øvelser eller pusteøvelser, mens andre kan trenge soneterapi:

  • Fotsoneterapi: Behandles ved at vi trykker på soner under føttene. Behandlingen kan løsne opp stagnasjoner i kroppen, øke blod- og lymfesirkulasjon slik at kroppen blant annet kan fjerne slaggstoffer bedre.

  • Øreakupunktur: Via funksjonspunkter i øret kan man påvirke kroppens systemer som fordøyelse, hormonsystem, urinveier, sirkulasjon etc. Det benyttes nåler eller kuler.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.