Hormontest

Hormoner er ulike kjemiske substanser vi har i blodet som kan utløse en fysiologisk prosess. Når og hvilket hormon som skal skilles ut av de ulike kjertlene i kroppen er et samspill mellom hjernen og kroppen. Dette er nøye samstemte prosesser som skjer i kroppen og ved svakhet i noen av leddene vil det oppstå problemer.

Både kvinner og menn kan få problemer med hormonene, men kvinner kan være mer utsatt i sammenheng med menstruasjonssyklus og menopause. Menn på sin side kan få stort sett de samme plagene som kvinner i tillegg til "mannepupper" og hårtap.

Eksempler på plager som kan skyldes hormonubalanser: 

  • Overvekt/stoffskifteproblemer
  • Kronisk tretthet/fatigue/ME/hjernetåke
  • Depresjon/angst/kronisk stress
  • PMS/menstruasjonsproblemer
  • Fertilitetsproblemer
  • Menopauseproblemer
  • Søvnproblemer
  • Større risiko for alvorlige sykdommer 

Testen som tilbys tester kjønnshormoner og...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.